Nhà thầu phụ là gì? Hợp đồng, năng lực, trách nhiệm nhà thầu phụ là gì?

Thực tế một số người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhưng lại bỏ qua khái niệm nhà thầu phụ hoặc không hiểu rõ về nhà thầu phụ là gì. Bởi vì hầu hết mọi người đều quen thuộc với nhà thầu chính và những đơn vị điều phối công trình. Vì vậy trong bài viết sau đây Moonlight 1 – An Lạc Green Symphony sẽ giúp bạn hiểu rõ thông tin về thầu phụ và các vấn đề liên quan.

Xem thêm: Moonlight An Lạc chung cư

Nhà thầu phụ là gì?

Tại Khoản 36, Điều 4, Luật Đấu thầu năm 2013 của pháp luật Việt Nam nêu rõ: Nhà thầu phụ là đơn vị, tổ chức trực tiếp ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc trong dự án cùng với nhà thầu chính.

Bên cạnh đó, trong điều luật này cũng có quy định riêng về nhà thầu phụ đặc biệt. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ nhà thầu phụ đảm nhận những công việc quan trọng trong gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong nội dung hồ sơ dự thầu. Hồ sơ sẽ đề xuất dựa trên những yêu cầu có ghi ở hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu.

Các phần việc bao gồm: cung cấp vật tư, thiết bị, thí nghiệm hiện trường, thi công trực, lắp đặt trực tiếp tại công trường… sẽ có liên quan đến nhà thầu phụ. Tuy nhiên quá trình thực hiện công việc của nhà thầu phụ sẽ phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhà thầu chính hoặc tổng thầu.

Về mối quan hệ giữa nhà thầu chính với nhà thầu phụ quy định tại Khoản 35, Điều 4 Luật đấu thầu năm 2013: Nhà thầu chính có trách nhiệm tham gia dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp đảm nhận việc ký kết, triển khai hợp đồng. Nhà thầu chính bắt buộc phải chịu trách nhiệm liên quan đến chất lượng, tiến độ, khối lượng của công trình. Đồng thời, nhà thầu chính cũng phải đảm bảo trách nhiệm, quản lý các phần việc do nhà thầu phụ đảm nhiệm.

Nhà thầu phụ không trực tiếp tham gia đấu thầu dự án

Nhà thầu phụ không trực tiếp tham gia đấu thầu dự án

Xem thêm: Đấu thầu là gì? Các hình thức đấu thầu thông dụng tại Việt Nam

Quy định về nhà thầu phụ trong pháp luật như thế nào?

Tính ở thời điểm hiện tại, việc sử dụng nhà thầu phụ được quy định rất rõ ràng theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào các quy định tại điều 12, khoản VI, phần thứ nhất của Thông tư 01/2015/TT- BKHĐT có quy định về nhà thầu phụ như sau:

 • Nhà thầu phụ sẽ được ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để tiến hành thực hiện một phần công việc nêu trong hồ sơ dự thầu.
 • Đơn vị được xác định là những nhà thầu thuộc danh sách nhà thầu phụ nêu tại phần điều kiện của hợp đồng nằm trong hồ sơ dự thầu.
 • Vấn đề có sử dụng nhà thầu phụ hay không sẽ không làm ảnh hưởng hay thay đổi quyền và nghĩa vụ của nhà thầu.
 • Một số yếu tố cần phải đảm bảo gồm có: chất lượng, khối lượng, tiến độ và các quyền, nghĩa vụ trong phạm vi công việc mà nhà thầu phụ thực hiện.
 • Nếu nhà thầu muốn thay thế hay bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách thì cần phải được phép của chủ đầu tư.
 • Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện phải tuân theo hồ sơ dự thầu và không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng.
 • Ngoài những công việc đã được kê khai về sử dụng nhà thầu phụ được thể hiện trong hồ sơ dự thầu thì nhà thầu không được yêu cầu hoặc sử dụng nhà thầu phụ cho các công việc khác.
 • Một số yêu cầu khác đối với nhà thầu phụ được quy định tại điều kiện cụ thể theo hợp đồng trong hồ sơ dự thầu.

Các bạn có thể tải về máy để đọc chi tiết về nội dung thông tư theo link sau: 01.2015.TT.BKHĐT.pdf.

Việc sử dụng nhà thầu phụ được quy định rất rõ ràng theo pháp luật

Việc sử dụng nhà thầu phụ được quy định rất rõ ràng theo pháp luật

Xem thêm: Chung cư Moonlight Residences

Tổng hợp các tiêu chuẩn để lựa chọn nhà thầu phụ

Khi chọn nhà thầu phụ cho một dự án nào đó chúng ta cũng cần có sự xem xét, đánh giá kỹ lưỡng. Trong đó, nhà thầu phụ cần đảm bảo các yêu cầu  về: hoạt động hợp pháp, kinh nghiệm lâu năm, năng lực tài chính mạnh, chuyên môn và kỹ thuật cao. Cụ thể:

 • Địa chỉ hoạt động lâu dài của nhà thầu phụ.
 • Nhà thầu phụ có đảm bảo đầy đủ máy móc, thiết bị để thực hiện công việc hay không.
 • Tiềm lực tài chính của nhà thầu phụ có đảm bảo thực hiện công việc.
 • Chuyên môn, kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ.
 • Tần suất đã thực hiện dự án bị lỗi hoặc không hoàn thành đúng tiến độ trong thời gian trước đây.
 • Mức độ uy tín của nhà thầu phụ trong ngành.

Tiêu chuẩn để lựa chọn nhà thầu phụ rất khắt khe

Tiêu chuẩn để lựa chọn nhà thầu phụ rất khắt khe

Xem thêm: Tổng hợp 8 hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư phổ biến

Quy định về hợp đồng đối với nhà thầu phụ

Nội dung của bộ Luật Đấu thầu năm 2013 không đề cập đến khái niệm hợp đồng đối với nhà thầu phụ. Tuy nhiên, nội dung tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định 37/2015/NĐ-CP lại có quy định về việc phân loại hợp đồng xây dựng dựa theo mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp đồng.

Theo đó, hợp đồng thầu phụ là bản hợp đồng xây dựng được ký kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ. Khi tiến hành hợp tác với nhà thầu phụ, nhà thầu chính hoặc chủ đầu tư cần lập kế hoạch, hợp đồng có đầy đủ các điều khoản cần thiết. Một số quy định về hợp đồng đối với nhà thầu phụ mà pháp luật đưa ra gồm:

 • Hợp đồng thầu phụ cần ký kết với các đơn vị có năng lực và phù hợp với gói thầu.
 • Trong trường hợp nhà thầu phụ nằm ngoài danh sách hồ sơ dự chủ đầu tư chấp nhận mới có quyền tham gia.
 • Tổng thầu tuyệt đối không được giao lại toàn bộ các hạng mục công việc trong hợp đồng cho phía nhà thầu phụ.
 • Nếu nhà thầu chính là nhà thầu nước ngoài thì chỉ được ký kết với nhà thầu phụ nước ngoài trong trường hợp nhà thầu phụ Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.
 • Tất cả những phần việc tổng thầu phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư kể cả phần việc của nhà thầu phụ.
 • Trong bản hợp đồng thầu phụ, nhà thầu phụ có tất cả quyền hạn và nghĩa vụ của bên nhận thầu.

Hợp đồng đối với nhà thầu phụ được pháp luật quy định rõ ràng

Hợp đồng đối với nhà thầu phụ được pháp luật quy định rõ ràng

Một số quyền và nghĩa vụ của nhà thầu phụ

Trong các dự án, gói thầu, nhà thầu phụ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Họ sẽ hỗ trợ cho nhà thầu chính hoàn thành những hạng mục công việc của dự án. Dưới đây là quyền và nghĩa vụ của các nhà thầu:

Quy định về quyền và nghĩa vụ thực hiện của nhà thầu chính

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, hợp đồng thầu chính có thể có nhiều hợp đồng thầu phụ. Khi ký hợp đồng thầu phụ, tổng thầu và nhà thầu chính hoặc nhà thầu nước ngoài cần thực hiện quy định sau:

“a) Chỉ được ký kết hợp đồng thầu phụ đúng với năng lực hành nghề, năng lực hoạt động của nhà thầu phụ.

 1. b) Nhà thầu nước ngoài khi thực hiện hợp đồng xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam với vai trò là nhà thầu chính phải sử dụng nhà thầu phụ trong nước đáp ứng được các yêu cầu của gói thầu và chỉ được ký hợp đồng thầu phụ với các nhà thầu phụ nước ngoài khi các nhà thầu phụ trong nước không đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Đối với các vật tư, thiết bị tạm nhập tái xuất phải được quy định cụ thể trong hợp đồng theo nguyên tắc ưu tiên sử dụng các vật tư, thiết bị trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.
 2. c) Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu tư chấp thuận.
 3. d) Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, sai sót của mình và các công việc do các nhà thầu phụ thực hiện.

đ) Tổng thầu, nhà thầu chính không được giao lại toàn bộ công việc theo hợp đồng cho nhà thầu phụ thực hiện.”

Nhà thầu chính phải ký kết hợp đồng đúng với năng lực của thầu phụ

Nhà thầu chính phải ký kết hợp đồng đúng với năng lực của thầu phụ

Quy định quyền lợi và nghĩa vụ cho nhà thầu phụ

Trong một số trường hợp nhà thầu phụ có thể do nhà đầu tư chỉ định cho nhà thầu chính. Hoặc được tổng thầu thuê làm nhà thầu phụ để hỗ trợ các phần việc chuyên ngành đòi hỏi kỹ thuật cao. Các nhà thầu sẽ liên kết với nhau trong quá trình thi công xây dựng nhằm đảm bảo yêu cầu về an toàn, chất lượng và tiến độ cho công trình.

Nhà thầu phụ được quyền thực hiện các công việc mà Nhà thầu chính giao. Khối lượng công việc này đã được nhà thầu chính kê khai sử dụng nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Trong trường hợp phát sinh, bổ sung công việc mà đơn vị thầu chính muốn đơn vị thầu phụ thực hiện thì cần được sự chấp thuận của chủ đầu tư.

Nhà thầu chính và nhà thầu phụ khi tham gia dự thầu phải có thỏa thuận hợp đồng. Sau đó ký kết hợp đồng chính thức khi đã thầu chính đã trúng thầu. Nhà thầu thầu phụ có quyền nhận thanh toán đối với những giá trị công việc mà mình đã thực hiện và hoàn thành.

Nhà thầu phụ có toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của các bên nhận thầu

Nhà thầu phụ có toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của các bên nhận thầu

Kết luận

Trong nội dung trên Moonlight 1 – An Lạc Green Symphony đã giúp bạn hiểu rõ về nhà thầu phụ là gì? Cùng với đó là những quy định của pháp luật Việt Nam về nhà thầu phụ. Dù đảm nhận vai trò thầu chính hay thầu phụ thì đơn vị thi công xây dựng cũng phải có năng lực chuyên môn cao, sự chuyên nghiệp trong từng công việc. Như vậy công trình mới có kết cấu bền vững, thẩm mỹ cao với chi phí hợp lý.

Nguồn bài viết: https://anlacmoonlight.vn

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ

Nhận Chính Sách Ưu Đãi Mới Nhất

Copyright 2022. Moonlight 1 - CĐT Anlac Group. All rights reserved.

Phone icon Messenger icon Zalo icon
Arrow icon