Hiện nay đất sổ hồng có được xây nhà không? Quy định mới

Hiện nay có rất nhiều vấn đề thắc mắc liên quan đến sổ hồng và sổ đỏ trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ những quy định của Nhà nước về những loại sổ này. Vậy thực tế đất sổ hồng có xây nhà được không? Điều kiện để xây nhà trên đất sổ hồng gồm những gì? Moonlight 1 – An Lạc Green Symphony sẽ giúp bạn giải đáp qua bài viết sau nhé.

Xem thêm: Thuê Moonlight An Lạc

1. Bạn có biết sổ hồng là gì?

Ở Việt Nam, vào trước ngày 10/12/2009 sẽ sử dụng loại Giấy chứng nhận có bìa màu hồng để xác nhận quyền sở hữu đất ở và quyền sở hữu nhà ở. Nó được gọi là Sổ hồng theo mẫu của Bộ Xây dựng. Cùng với đó là Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất có bìa màu đỏ. Loại giấy này gọi là Sổ đỏ cấp theo mẫu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Từ ngày 10/12/2009, khi Nghị định số 88/2009/NĐ-CP được ban hành có quy định: Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở cùng các tài sản khác gắn liền với đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo mẫu chung. Nó có tên gọi thống nhất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, Sổ hồng được xem là một loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nó đóng vai trò là chứng thư pháp lý của Nhà nước được hình thành với mục đích xác nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản đi kèm hợp pháp của công dân.

Sổ hồng được cấp theo mẫu của Bộ Xây dựng

Sổ hồng được cấp theo mẫu của Bộ Xây dựng

Có thể bạn quan tâm: Đất ở đô thị là gì? Khái niệm, quy định về hạn mức, thời hạn

2. Thời hạn sử dụng của sổ hồng là bao nhiêu năm?

Thời hạn sử dụng đất của cá nhân đã được cấp sổ hồng phụ thuộc vào mục đích sử dụng của từng loại đất mà trong sổ có ghi rõ. Dựa theo Điều 125, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 thì thời hạn sử dụng các loại đất được phân thành: đất sử dụng lâu dài và đất sử dụng có thời hạn.

2.1. Đối với đất sử dụng lâu dài, ổn định

 1. Đất ở do cá nhân hoặc hộ gia đình đang sử dụng.
 2. Đất nông nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao hoặc công nhận cho cộng đồng dân cư sử dụng.
 3. Đất rừng phòng hộ hay đất rừng sản xuất. Đây có thể là đất rừng tự nhiên hoặc đất của khu rừng đặc dụng.
 4. Đất thương mại – dịch vụ, đất phục vụ sản xuất phi nông nghiệp đang sử dụng ổn định. Mảnh đất này không phải do cơ quan nhà nước cho thuê hoặc giao có thời hạn nhất định.
 5. Đất xây dựng cơ quan trụ sở, công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa có sự tự chủ về tài chính.
 6. Đất sử dụng cho mục đích quốc phòng an ninh.
 7. Đất làm cơ sở tôn giáo hoặc tín ngưỡng.
 8. Đất sử dụng cho công trình giao thông, thủy lợi, di tích văn hóa – lịch sử, danh lam thắng cảnh hoặc xây dựng công trình công cộng khác mà không rõ mục đích kinh doanh.
 9. Đất làm khu nghĩa trang, nghĩa địa.
 10. Đất do tổ chức kinh tế sử dụng để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng cơ sở kinh doanh sản xuất phi nông nghiệp…

Các trường hợp đất có sổ hồng sử dụng lâu dài, ổn định

Các trường hợp đất có sổ hồng sử dụng lâu dài, ổn định

Xem thêm: Căn hộ Moonlight Park View

2.2. Đối với loại đất sử dụng có thời hạn

 1. Đất nông nghiệp được Nhà nước công nhận trong hạn mức cho cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đất này sẽ có thời hạn sử dụng là 50 năm. Hết thời hạn mà cá nhân có nhu cầu sử dụng tiếp thì sẽ được gia hạn trong 50 năm tiếp theo.
 2. Đất nông nghiệp được Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân thuê để sử dụng trong thời hạn ≤ 50 năm. Khi hết thời hạn thì cá nhân sử dụng để được xem xét và gia hạn thêm theo quy định.
 3. Các loại đất có niên hạn sử dụng ≤ 50 năm hoặc ≤ 70 năm nếu thuộc dự án thu hồi vốn chậm, nằm trong vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hay đặc biệt khó khăn. Hết thời hạn này, nếu cá nhân sử dụng có nhu cầu thì Nhà nước sẽ tiến hành xem xét và gia hạn thêm.
 4. Đất giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án kinh doanh nhà ở, căn hộ để bán hoặc xây nhà để bán kết hợp với cho thuê. Thời hạn giao đất cho chủ đầu tư sẽ xác định dựa trên thời hạn của từng dự án.
 5. Đất cho tổ chức nước ngoài làm việc trong lĩnh vực ngoại giao thuê để kiến tạo cơ sở làm việc. Thời hạn sử dụng đất là không vượt quá 99 năm. Khi hết hạn dùng, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sẽ được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam xem xét gia hạn.
 6. Đất công ích của xã, phương, thị trấn cho cá nhân hoặc hộ gia đình thuê. Loại đất này có thời hạn thuê không vượt quá 5 năm.
 7. Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập có khả năng tự chủ về tài chính và công trình công cộng nhằm mục đích kinh doanh. Đất này có thời hạn sử dụng không quá 70 năm.

Một số loại đất chỉ được sử dụng có thời hạn

Một số loại đất chỉ được sử dụng có thời hạn

3. Giải đáp vấn đề: Đất sổ hồng có được xây nhà không?

Hiện nay rất nhiều người dân thắc mắc về việc đất sổ hồng có được xây nhà không? Thực tế, việc xây dựng công trình, nhà ở trên đất sẽ phải tuân theo quy định của pháp luật về xây dựng, luật đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Tại Khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013 có quy định rõ về nghĩa vụ của người sử dụng đất như sau:

Đất sử dụng phải đúng mục đích, ranh giới thửa đất, đảm bảo quy định về độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ công trình công cộng bên trong lòng đất và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam”. Do đó, người sử dụng đất phải dùng đất đúng theo mục đích ghi nhận trên sổ hồng.

Theo Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 quy định, đất được phân thành 3 nhóm chính gồm: Nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng (không xác định được mục đích sử dụng). Mỗi loại đất có công dụng, đảm nhận chức năng riêng. Việc xây nhà trên đất có sổ hồng sẽ được hợp thức hóa khi sổ hồng đó cấp cho loại đất được xây dựng nhà ở.

Như vậy, bạn có thể xây dựng nhà trên đất đã được cấp sổ hồng ghi rõ mục đích sử dụng là đất phi nông nghiệp. Trong trường hợp này, cá nhân và hộ gia đình sẽ được phép xây nhà như đất ở tại nông thôn, đất ở đô thị.

Đất sổ hồng có được xây nhà không là thắc mắc của nhiều người

Đất sổ hồng có được xây nhà không là thắc mắc của nhiều người

Xem thêm: Đất thổ canh là gì? Đất thổ canh có được xây nhà không?

4. Điều kiện cần đáp ứng để được xây nhà khi có sổ hồng

Sau khi đã biết đất có sổ hồng có xây nhà được không thì cá nhân, hộ gia đình cũng phải nắm rõ các điều kiện cần đáp ứng để xây nhà đối với đất có sổ hồng. Các điều kiện quy định cụ thể cho từng trường hợp như sau:

 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất dựa trên quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, nhà ở phải có quy chế về quản lý kiến trúc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng cũng như công trình xung quanh; đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn hạ tầng kỹ thuật, công trình thủy lợi.
 • Thiết kế, xây dựng nhà ở riêng lẻ cần tiến hành theo đúng quy định trong Khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng năm 2014. Điều luật này đã sửa đổi vào năm 2020.
 • Hồ sơ đề nghị xin cấp phép xây dựng phải tuân thủ quy định trong Khoản 1 Điều 95, 96, 97 của Luật Xây dựng năm 2014.

Ngoài ra, nhà ở riêng lẻ ở đô thị cũng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết. Công trình nằm ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch xây dựng thì phải phù hợp với quy chế kiến trúc, thiết kế đô thị mà cơ quan nhà nước ban hành. Đối với nhà ở riêng lẻ ở khu vực nông thôn, khi thi công cần phù hợp với bản quy hoạch điểm dân cư nông thôn.

Bạn cần đáp ứng các điều kiện để được xây nhà khi có sổ hồng

Bạn cần đáp ứng các điều kiện để được xây nhà khi có sổ hồng

5. Đất chưa có giấy tờ có được phép xây dựng không?

Bên cạnh việc thắc đất sổ hồng có được xây nhà không thì một số người  cũng muốn biết đất chưa có giấy tờ có được phép xây dựng không? Vấn đề này được pháp luật Việt Nam quy định rõ như sau:

5.1. Trường hợp nhà ở cần được cấp phép trước thi công

 1. Nhà ở riêng lẻ tại khu đô thị. Trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn 7 tầng và thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án đầu tư thi công nhà ở trong quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan nhà nước phê duyệt.
 2. Nhà ở riêng lẻ tại vùng nông thôn có quy mô nhỏ hơn 7 tầng và nằm trong quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng các điểm dân cư vùng nông thôn.
 3. Nhà ở riêng lẻ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng khu di tích, văn hóa – lịch sử, khu bảo tồn.
 4. Nhà ở riêng lẻ nằm ở khu vực nông thôn với quy mô từ 7 tầng trở lên.

Như vậy nếu công trình của cá nhân, hộ gia đình nằm trong 4 trường hợp trên thì phải có giấy phép xây dựng mới có thể khởi công nhà ở. Tuy nhiên, một số trường hợp dù đất đai không có giấy tờ như: sổ hồng, sổ đỏ hay giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất nhưng vẫn được phép xây dựng.

5.2. Đất chưa có giấy tờ có được phép xây dựng không?

Trong trường hợp chủ sở hữu không có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hợp pháp thì phải xin giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đất đai xác nhận đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm mục đích đề nghị cấp giấy phép thi công nhà.

 Đất chưa có giấy tờ có được phép xây dựng không?

 Đất chưa có giấy tờ có được phép xây dựng không?

6. Đất sử dụng không đúng mục đích bị xử lý thế nào?

Việc sử dụng đất không đúng mục đích sẽ phải chịu xử phạt theo quy định của pháp luật Nhà nước. Theo Điều 66 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về việc thu hồi đất dùng sai mục đích có thủ tục tiến hành như sau:

Bước 1: Lập biên bản làm căn cứ quyết định về việc thu hồi đất

Những trường hợp vi phạm về luật đất đai sẽ bị thu hồi đất. Khi hết thời hạn xử phạt hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ tiến hành lập biên bản về vi phạm hành chính làm căn cứ quyết định thu hồi đất.

Nếu vi phạm luật đất đai không thuộc quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai thì biên bản xác định vi phạm phải có đại diện của Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi có đất làm chứng. Từ đó làm căn cứ để tiến hành quyết định thu hồi đất và lập theo quy định sau:

 • Cơ quan nhà nước hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra nhằm xác định hành vi trái với quy định tại điểm c, d, g, h, i thuộc Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.
 • Trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản thì người được giao nhiệm vụ sẽ thực hiện việc kiểm tra, thanh tra. Sau đó, gửi biên bản lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để xin quyết định chỉ đạo về thu hồi đất.

Bước 2: Tiến hành thẩm tra để xác minh thực địa

Cơ quan tài nguyên và môi trường của xã/phường/thị trấn sẽ đảm nhận trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết. Sau đó, trình lên Uỷ ban nhân dân cùng cấp để thực hiện quyết định thu hồi đất.

Bước 3: Thông báo thu hồi đất đến người sử dụng đất

Khi cá nhân, hộ gia đình có hành vi vi phạm về việc sử dụng đất sai mục đích thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện sẽ có trách nhiệm:

 • Thông báo thu hồi đất cho người đang sử dụng đất. Đồng thời đăng tin lên các trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 • Đưa ra chỉ đạo xử lý về phần giá trị còn lại đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất theo quy định của luật pháp.

Bước 4: Tiến hành quá trình thu hồi đất của người sử dụng.

Bước 5: Cưỡng chế thực hiện thu hồi đất

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ tiến hành việc cưỡng chế quyết định thu hồi đất nếu người sử dụng đất không thực hiện quyết định thu hồi. Hoặc cá nhân, hộ gia đình có hành vi chống đối, bạo lực.

Bước 6: Cập nhật thông tin lên bản đồ địa chính và thu hồi sổ đỏ

Cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm tra, xác minh thực địa

Cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm tra, xác minh thực địa

Kết Luận

Như vậy qua bài viết trên đây Moonlight 1 – An Lạc Green Symphony đã giúp quý bạn đọc giải đáp thắc mắc đất sổ hồng có xây nhà được không? Cùng với đó là những vấn đề khác có liên quan. Tốt nhất, để biết mảnh đất của mình có thuộc diện được cấp phép xây dựng hay không, người sử dụng đất hãy đến Uỷ ban nhân dân nơi mình sinh sống để được tư vấn cụ thể. Tránh trường hợp sử dụng đất sai mục đích để bị xử phạt, thu hồi.

Nguồn bài viết: https://anlacmoonlight.vn

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ

Nhận Chính Sách Ưu Đãi Mới Nhất

Copyright 2022. Moonlight 1 - CĐT Anlac Group. All rights reserved.

Phone icon Messenger icon Zalo icon
Arrow icon